BẢNG GIÁ BO CỔ – XƯỞNG DỆT BO THÀNH

BẢNG GIÁ BO CỔ – XƯỞNG DỆT BO THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH
XƯỞNG DỆT BO – THÀNH
Báo giá

STT

CHẤT LIỆU

CHẤT LƯỢNG

GIÁ/ 1 BỘ

(1.000vnđ)

GIÁ/ CỔ

(1.000vnđ)

KÍCH THƯỚC

(cm)

LINK SP

1

BO PE

5 SỢI THƯỜNG

4800

2800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-5-soi-48.html

5 SỢI DÀY

5200

3000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-5-soi-day-59.html

4 SỢI HỒ CÁN

5500

3000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-4-soi-ho-can-60.html

5 SỢI DÀY CÁN

6000

3500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-5-soi-day-can-61.html

2

BO POLY

MỎNG

3200

1800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-mong-62.html

THƯỜNG

3600

2000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-thuong-64.html

DÀY

4000

2400

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-day-65.html

DÀY + CÁN

4500

2700

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-day-can-66.html

3

BO TC

MÀU TRẮNG

6500

3500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-6535-63.html

MÀU LỢT

7000

4000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-6535-63.html

MÀU ĐẬM

7500

4300

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-6535-63.html

4

BO + SPANDEX

POLY

6000

3500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-spandex-67.html

PE

6500

3800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-spandex-68.html

5

BO + SPANDEX + CÁN

POLY

6500

3800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-spandex-can-69.html

PE

7000

4000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-spandex-can-70.html

6

BO TC + SPANDEX + CÁN

MÀU LỢT

9000

5000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-spandex-can-71.html

MÀU ĐẬM

9500

5500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-spandex-can-71.html

7

BO POLY HỒ CÁN

POLY HỒ CÁN

7000

4000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-ho-can-72.html

8

BO TỔ ONG

POLY

3500

1800

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-poly-73.html

PE

4000

2200

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-pe-75.html

9

BO TỔ ONG + SPANDEX

POLY

5000

2500

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-poly-spandex-74.html

PE

6000

3000

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-pe-spandex-76.html

10

BO DA RẮN

POLY

8000

4500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-poly-77.html

PE

10000

6000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-pe-79.html

11

BO DA RẮN + SPANDEX

POLY

10000

6000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-poly-spandex-78.html

PE

12000

7000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-pe-spandex-80.html

12

BO 2 MẶT

PE

13000

10000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-2-mat-pe-81.html
backtop