BẢNG GIÁ BO CỔ – XƯỞNG DỆT BO THÀNH

BẢNG GIÁ BO CỔ – XƯỞNG DỆT BO THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH
XƯỞNG DỆT BO – THÀNH
Báo giá

STT

CHẤT LIỆU

CHẤT LƯỢNG

GIÁ/ 1 BỘ

(1.000vnđ)

GIÁ/ CỔ

(1.000vnđ)

KÍCH THƯỚC

(cm)

LINK SP

1

BO PE

5 SỢI THƯỜNG

5400

3200

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-5-soi-48.html

5 SỢI DÀY

6000

3500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-5-soi-day-59.html

4 SỢI HỒ CÁN

6500

3800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-4-soi-ho-can-60.html

NHIỀU SỌC

10000

6500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-5-soi-day-can-61.html

2

BO POLY

MỎNG

3600

2000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-mong-62.html

THƯỜNG

4000

2000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-thuong-64.html

DÀY

4600

2500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-day-65.html

DÀY + CÁN

5000

2800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-day-can-66.html

3

BO TC

MÀU TRẮNG

6500

3500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-6535-63.html

MÀU LỢT

8000

4500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-6535-63.html

MÀU ĐẬM

8500

4800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-6535-63.html

4

BO + SPANDEX

POLY

5500

3500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-spandex-67.html

PE

6200

3800

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-spandex-68.html
TC

8000/8500

 

     

5

BO + SPANDEX + CÁN

POLY

8000

4500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-spandex-can-69.html

PE

8000

4500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-pe-spandex-can-70.html

6

BO TC + SPANDEX + CÁN

MÀU LỢT

9000

5000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-spandex-can-71.html

MÀU ĐẬM

9500

5500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-tc-spandex-can-71.html

7

BO POLY HỒ CÁN

POLY HỒ CÁN

7000

4000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-poly-ho-can-72.html

8

BO TỔ ONG

POLY

3500

1800

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-poly-73.html

PE

4000

2200

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-pe-75.html

9

BO TỔ ONG + SPANDEX

POLY

5000

2500

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-poly-spandex-74.html

PE

6000

3000

3,5X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-pe-spandex-76.html
10 BO TỔ ONG 2 MẶT PE 13000

10000

  http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-to-ong-pe-spandex-76.html

10

BO DA RẮN + CÁN

POLY

10000

6500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-poly-77.html

PE

10000

6500

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-pe-79.html

11

BO DA RẮN + SPANDEX

POLY

10000

6000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-poly-spandex-78.html

PE

12000

7000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-da-ran-pe-spandex-80.html

12

BO 2 MẶT

PE

13000

10000

9X40

http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-2-mat-pe-81.html
  BO 2 MẶT KIỂU PE 15000

12000

  http://xuongdetbo.com/san-pham/bo-2-mat-pe-81.html
             
backtop