XƯỞNG DỆT BO – THÀNH, Bo cổ PE, POLY, TC, COTTON 100%

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH

XƯỞNG DỆT BO – THÀNH
XƯỞNG DỆT BO – THÀNH
Sản phẩm
BO TỔ ONG PE SPANDEX + CÁN
Giá: 9.000đ/bộ

BO TỔ ONG PE SPANDEX + CÁN

BO TC  SỢI + SPANDEX + CÁN
Giá: 12.000đ/bộ

BO TC SỢI + SPANDEX + CÁN

BO PE  SỢI + SPANDEX + CÁN
Giá: 10.000đ/bộ

BO PE SỢI + SPANDEX + CÁN

BO TC + SPANDEX
Giá: 8.000đ/bộ

BO TC + SPANDEX

BO TC (65/35) MÀU ĐẬM
Giá: 8.500đ/bộ

BO TC (65/35) MÀU ĐẬM

BO 2 MẶT PE
Giá: 12.000đ/bộ

BO 2 MẶT PE

BO DA RẮN PE + SPANDEX
Giá: 12.000đ/bộ

BO DA RẮN PE + SPANDEX

BO DA RẮN PE
Giá: 10.000đ/bộ

BO DA RẮN PE

BO DA RẮN POLY + SPANDEX
Giá: 10.000đ/bộ

BO DA RẮN POLY + SPANDEX

BO DA RẮN POLY
Giá: 8.000đ/bộ

BO DA RẮN POLY

BO TỔ ONG PE CÁN
Giá: 8.000đ/bộ

BO TỔ ONG PE CÁN

backtop